Sundhed og Livsglæde

E-mail: mettegraae@sundhedoglivsglæde.dk


Åndedrætsterapi.

Åndedrættet og vores vejrtrækning, er et naturligt stort fokuspunkt hos mig. Det har enormt stor betydning for vores livskvalitet såvel som for vores helbred i sin helhed. Hvis vi lærer at kontrollere åndedrættet via forskellige åndedrætstekniker, kan det have stor betydning for bl.a. stressniveau, søvn og velbefindende generelt, men kan også potentielt have betydning for vores helbred på sigt. Dette skyldes bl.a., at kvaliteten af åndedrættet, altså hvordan vi trækker vejret, har indflydelse på hvor godt cellerne i vores krop iltes. 

Jeg tilbyder vejledning i åndedrætsterapi, primært som holdundervisning, men tilbyder også gerne ene konsultationer. Endvidere bruger jeg det som en naturlig del af mine sundhedsrådgivningsforløb samt i mine kiropraktorbehandlinger.